Min Sida – Medlemsregistret

by admin, 2018-03-09

Inloggning till SDSSF medlemsregister.

Håll dina uppgifter aktuella hos förbundet.

Här bör alla med IPSC-licens kontrollera och vid behov uppdatera sin adress och kontaktuppgifter. Medlemsregistret har ingen automatisk adressuppdatering, vi medlemmar sköter det själv.
Era inloggningsuppgifter finns angiva på licensfakturan som IPSC Sverige har skickat direkt hem till Er.
Är det något som inte stämmer eller har Ni glömt bort Era inloggningsuppgifter så kontakta ansvarig i Er förening.