NROI RO certifieringar

by admin, 2020-03-08

Kvalifikationer för NROI utbildningsnivåer och certifieringar

Skjutledarelev (RO-elev)

 • Medlem i klubb ansluten till IPSC.
 • Giltig tävlingslicens.
  Aktiv skytt i minst 12 månader från erhållen tävlingslicens.
 • Genomgå ett nivå 1 seminarium med godkänt resultat.

Skjutledare (RO)

 • Medlem i klubb ansluten till IPSC.
 • Giltig tävlingslicens.
 • Intjäna minst 6 godkända matchpoäng (endast level 2 eller högre räknas varav minst tre för Handgun) som RO-elev. RO-elever arbetar på IPSC tävlingar under uppsikt av en certifierad aktiv IPSC RO och blir rekommenderad eller inte, baserat på prestation.

Stationschef (CRO)

 • Medlem i klubb ansluten till IPSC.
 • Giltig tävlingslicens.
 • Måste vara certifierad IPSC skjutledare (RO).
 • Aktiv skjutledare (RO) i minst 1 år.
 • Genomgå ett nivå 2 seminarium med godkänt resultat.
 • Ansöka om uppgradering.
 • Måste bli skriftligt rekommenderad av en certifierad stationschef (CRO) eller NROI-ordförande.
 • Måste ha totalt ackumulerat 28 matchpoäng, varav minst 5 st level 2 eller högre som CRO.

Banchef (RM)

 • Medlem i klubb ansluten till IPSC.
 • Giltig tävlingslicens.
 • Måste vara certifierad IPSC stationschef (CRO).
 • Aktiv stationschef (CRO) i minst 1 år.
 • Ansöka om uppgradering.
 • Måste bli rekommenderad skriftligt av en certifierad banchef (RM) eller NROI-ordförande.
 • Måste ha minst 55 totalt ackumulerade matchpoäng, varav minst 5 st level 3 eller högre som CRO eller RM.

NROI Instruktör

 • Medlem i klubb ansluten till IPSC.
 • Giltig tävlingslicens.
 • Måste vara certifierad IPSC skjutledare (RO).
 • Måste ha genomfört ett nivå 1 seminarium som assistent.
 • Måste ha genomfört ett nivå 1 seminarium under överinseende av en NROI Instruktör.
 • Årligen genomföra ett nivå 1 seminarium för att bibehålla NROI Instruktör status.
 • Genomföra nivå 1 seminarium enligt fastställd kursplan.
 • NROI Instruktörer utses av NROI ordförande.

NROI certifieringsstatus

Aktiv
För att vara en aktiv NROI funktionär så måste man tjäna ihop minst 6 (sex) matchpoäng per år, minst en Level 2 match eller högre måste ingå i dessa poäng.

Passiv
Om man inte har tjänat in ovanstående poäng så får man statusen Passiv. Det innebär att man fortfarande är funktionär men om man inte tjänar in tillräckligt med poäng inom året som passiv så tappar man sin certifiering.

Inaktiv
En funktionär som har varit Passiv får statusen Inaktiv och mister sin certifiering. Man behåller dock sina insamlade poäng. En funktionär som har fått statusen Inaktiv måste gå en ny skjutledarutbildning för att återfå sin certifiering.