Tävlingsregler och Policy

by admin, 2016-12-08

Tävlingsregler i Dynamiskt Skytte

I Sverige så är den svenska översättningen av regelboken för Handgun tänkt för utbildning i första hand.
Om tveksamhet uppstår kring tolkning av regler så är det i slutänden alltid den engelska versionen som gäller. Regelböcker på svenska för Gevär och Hagelgevär kommer inte att tillhandahållas. Tryckta böcker finns att beställa, kontakta NROI.

Officiella regelböcker, engelska

Policy för tävlingar i Dynamiskt Skytte i Sverige.

Svenska Dynamiska Sportskytte Förbundet har tagit fram dessa riktlinjer för att hjälpa tävlingsarrangörer i Sverige att anordna tävlingar som inte ”motsäger ändamålet eller andan i principerna för stationsutformning, eller går emot någon gällande IPSC regel, eller kan bringa sporten Dynamiskt skytte i vanrykte”.

Det är viktigt att skyttet upprätthåller grundtanken ”dynamiskt och omväxlande”. Sporten får inte bli standardiserad eller tråkig.

Varje tävling ska kännetecknas av:

 • Säkerhet
 • Kvalitet
 • Balans
 • Omväxling
 • Fri stil
 • Svårighetsgrad
 • Utmaning

En station kan innehålla:

 • Ett flertal mål bl.a. för att framtvinga omladdningar.
 • Rörliga mål.
 • Mål som reagerar när man träffar dem, till exempel fallmål.
 • Straffmål för att tvinga skytten att förflytta sig så att straffmålen inte beskjuts och för att öka momentet precision i stationen.
 • Beskurna eller delvis dolda mål för att öka momentet precision i stationen.
 • En station kan innefatta hinder och tvinga skytten till att skjuta i obekväma och ovanliga skjutpositioner.
 • Skytte under förflyttning kan förekomma.
 • En station ska kunna lösas på olika individuella sätt.

Dessa krav kräver uppfinningsrikedom och konstruktivt tänkande. Sammanfattningsvis kan man säga att det står varje banläggare fritt att hitta på snart sagt det mesta för att få fram en relevant stimulerande station för skyttarna och dessutom göra den publikvänlig och underhållande för såväl skytt som publik.
IPSC Sverige uppmanar alla att använda stationsnummer och eventuellt läget för att beskriva stationerna istället för mer fantasifulla namn.
Kalla stationerna för Stn 1 – Pistolbanan, Stn 2 – 200 m banan, Stn 3 – Gropen osv.

All rekvisita som inte har med skyttet att göra bör tas bort.

Målsättningen vid start av skytt är att alla startar på ett identiskt lika sätt för att undvika onormala färdigställningar och s.k. ”creeping”. Ett sätt att förebygga detta är att föreskriva att skytten ska hålla i något föremål med en eller båda händerna eller att skytten måste hålla händerna på markerade platser på ett bord eller en vägg vid start. Tag vad som finns till hands när man bygger stationen.

Vi ska inte använda rekvisita som kan få människors tankar att associera till annat än sporten. Det är också viktigt att vi informerar de oinvigda om varför man håller händerna på bordet mm., när man ska starta.

Det är en fördel om tävlingar kan genomföras med minimalt med rekvisita för att undvika att dessa skapar störningar i stationens genomförande pga. haveri eller felfunktion.

Några saker som är viktiga för alla att känna till vid stationsbyggnad är:

 • Alla typer av väggar ska helst byggas av nät, det ökar säkerheten och ger åskådare bättre möjlighet att följa skytten.
 • Vi använder endast IPSC mål enligt respektive regelbok.
 • Våra tävlingar ska alltid följa SäkB Civilt skytte. (https://sdssf.se/wp-content/uploads/2020/11/SakB_2020.pdf)
 • Minimiavstånd till mål är 5 meter för ”öppna” (obeskurna mål) och 3 meter om målet utgör en större skytteutmaning, till exempel är beskuret, delvis dolt eller ska skjuta ifrån annan skjutställning än stående.

Denna policy gäller för alla IPSC-sanktionerade tävlingar på nivå I och högre i Sverige.