SM Specifkt

by admin, 2018-03-06

Att arrangera ett Svenskt Mästerskap

Förutom de punkter som finns under Att arrangera en match, så är nedanstående information de riktlinjer och guidelines  som gäller vid ett arrangörskap av ett Svenskt Mästerskap.

När ni funderar på att hålla ett SM så kommer er primära kontakt med förbundet i denna frågan att gå genom vår Mästerskapskoordinator. Efter ansökan kommer ni kontaktas av mästerskapsarrangören för avstämning av rutiner och gällande mästerskapspolicy. Om ni har frågor och funderingar innan ansökan skickas in kan ni ställa dessa till mailadressen info@ipsc.se så kommer mästerskapsarrangören höra av sig till er för att klargöra frågeställningarna.

Vi ser väldigt gärna att man planerar och hör av sig i god tid för koordinering av våra matchdatum, helst skall förfrågan och kontakt vara etablerad innan sista November året innan det år ni vill arrangera ett SM.
SDSSF är ansvariga för SM och dessa genomförs i samarbete/på uppdrag av en förening/föreningar. Detta gör att det finns en del förutbestämda  förutsättningar som måste uppfyllas och som arrangerande förening måste känna till och uppfylla. Syftet med detta är att hålla så hög kvalité som möjligt och att våra SM genomförs på likartat sätt oavsett gren. .

 • SM, en Level 3a.
  Vi eftersträvar att alla SM skall vara en Level 3, minst 12 stationers  match med utrymme för 120 skyttar + PM.
 • Mästerskapskoordinator
  Från förbundets sida så kommer ni att ha en dedikerad person som kontakt kring hela SM arrangemanget.
 • Medaljer
  Förutom presidentmedaljer så skall det delas ut av förbundet definierade SM medaljer. Det är därför viktigt att tidigt bestämma vilka divisioner och kategorier som skall vara med i mästerskapet. Avstämning av divisioner, kategorier och lag skall göras i god tid tillsammans med mästerskapskoordinatorn som är behjälplig vid beställning och framtagning av dessa. Mästerskapsmedaljer bekostas av förbundet.
  Mästerskapsmedaljer delas inte ut i divisioner som är under försöksverksamhet.
 • Reserverade slots
  För att förbundet skall kunna säkerställa att våra bästa skyttar är med i medaljstriden så skall det reserveras 50 st platser som förbundet kan styra över. Innan skyttar släpps på som ”Approved” så skall avstämning göras med förbundet så att prioriterade skyttar finns med bland deltagarna.
 • Sponsorer
  Förbundets strävan är att det skall finnas en gemensam matchsponsor för alla årets SM. Därför är det av vikt att ni bereder plats till denna. I de fall då förbundet inte har kontrakt med matchsponsor så är det fritt för arrangören att välja i samråd med SDSSF.
  Övriga sponsorer är fritt för arrangör att kontakta.
 • Range Master
  Till varje match skall det finnas en Range Master, för Level 3 SKALL det vara i samråd med förbundet.
  För SM så är det ett krav att denna dialogen stäms av i god tid.
  Detta gör vi för att säkerställa kvalité och att vi genomför alla våra matcher likformigt.