NROI RO Status

by admin, 2020-03-08

Aktuell NROI status, samtliga aktiva/passiva RO

NROI certifieringsstatus

Aktiv
För att vara en aktiv NROI funktionär så måste man tjäna ihop minst 6 (sex) matchpoäng per år, minst en Level 2 match eller högre måste ingå i dessa poäng.

Passiv
Om man inte har tjänat in ovanstående poäng så får man statusen Passiv. Det innebär att man fortfarande är funktionär men om man inte tjänar in tillräckligt med poäng inom året som passiv så tappar man sin certifiering.

Inaktiv
En funktionär som har varit Passiv får statusen Inaktiv och mister sin certifiering. Man behåller dock sina insamlade poäng. En funktionär som har fått statusen Inaktiv måste gå en ny skjutledarutbildning för att återfå sin certifiering.