Matchsanktionering

by admin, 2016-12-05

Sanktionering av tävlingar i Dynamiskt Skytte

Bara IPSC Sverige anslutna klubbar får arrangera dynamiska tävlingar i Sverige. En tävling kan vara allt ifrån en lokal klubbmatch till Internationella tävlingar med över 500 deltagare. Man delar in tävlingarna i fem olika nivåer, de olika nivåerna är tänkta att definiera vidden(omfattning) och karaktären(sort) av tävlingen. I grund och botten gäller att:

  • Level I matcher är lokala klubbmatcher.
  • Level II matcher är inbjudningsmatcher.
  • Level III matcher är nationella mästerskap.
  • Level IV matcher är kontinent mästerskap.
  • Level V matcher är världsmästerskap.

I Sverige så skall Level III tävlingar granskas av NROI och Level II granskas och sanktioneras av NROI.
Level III tävlingar skall sedan sanktioneras av IPSC Internationellt. Sanktionering är till för att säkerställa att de aktuella tävlingarna är i linje med gällande regler och policy.

Alla svenska matcher skall publiceras i den officiella svenska matchkalendern på NROI.se samt efter matchen skall matchrapport skickas in för publicering.För att underlätta denna hantering finns nedan länkar till webformulär som matcharrangör bara behöver fylla i. Ansökan SKALL skickas in via webformuläret.

  • För Level I sanktionering så skall matchen vara registrerad på IPSC Sveriges officiella kalender senast tio dagar innan matchdagen. Dock senast 3 dagar före inbjudan eller registrering publiceras. Ansvaret för att följa IPSC regler och policys ligger på arrangören.
  • För Level II sanktionering så skall materialet vara NROI tillhanda senast tre veckor innan matchdagen.
  • För Level III matcher så är det tre månader som gäller då IROA i sin tur vill ha materialet två månader innan matchdagen.

Skall Er klubb arrangera en tävling så skall Ni ansöka om sanktionering via följande formulär:

Ansökan om sanktionering

Länk till Tävlingspolicy

Ladda ner Checklista för matcharrangörer (pdf-format)

Att tänka på:
En icke sanktionerad match är INTE en IPSC match och får ej förknippas med IPSC, det leder bl.a. till att RO som arbetar en sådan match EJ kan tillgodoräkna sig poäng för matchen.