Ansök om sanktionering

Namn på kontaktperson för matchen*

Epost-adress till kontaktperson för matchen*

Telefonnummer*

Arrangörsklubb*

Plats*

Tävlingens namn*

Datum för tävlingen, Första MainMatch dagen*

Datum för tävlingen, Sista MainMatch dagen*

Match Director*

Range Master*

Tävlingsnivå

Disciplin*

Bifoga inbjudan

Bifoga stationsbeskrivningar

Webbadress (SSI eller motsvarande)

I och med denna ansökan förbinder vi oss att följa samtliga Tävlingsregler och policys

Övrig information

[recaptcha]