Ansök om sanktionering

Namn på kontaktperson för matchen*

Epost-adress till kontaktperson för matchen*

Telefonnummer*

Arrangörsklubb*

Plats*

Tävlingens namn*

Datum för tävlingen, Första MainMatch dagen*

Datum för tävlingen, Sista MainMatch dagen*

Match Director (namn och lic.nummer)*

Range Master (namn och lic.nummer)*

Tävlingsnivå

Disciplin*

Bifoga inbjudan

Bifoga stationsbeskrivningar (en fil, PDF-format, max 2 Mb. Filen för stor? Skicka till "info@sdssf.se")

Webbadress (SSI eller motsvarande)

I och med denna ansökan förbinder vi oss att följa samtliga Tävlingsregler och policys

Övrig information

[recaptcha]