Status NROI Online, 2018-04-29

by admin, 2018-04-29

Då har jag varit på 2 dagars workshop kring NROI Online och kan med glädje meddela att vi har en roadmap klar för 2018-2019.

NROI Online är fortfarande i beta och vi gör nu de sista justeringarna på produktionsversionen.

NROI Sweden kommer att go live med en version som innehåller de mest basala funktionerna och sedan kommer vi att addera och släppa på nya feature enligt den roadmap som vi i helgen kommit överens om.
Information och instruktioner kommer att släppas när det finns mer att informera om. Frågor kring detta hänvisas till dessa nyheter på nroi.se och de infomail som skickats ut från NROI Sweden.

Hadet
OlaD

 

Popular Post

Gilla oss på Facebook