Ansök om sanktionering

  Namn på kontaktperson för matchen*

  Epost-adress till kontaktperson för matchen*

  Telefonnummer*

  Arrangörsklubb*

  Plats*

  Tävlingens namn*

  Datum för tävlingen, Första MainMatch dagen*

  Datum för tävlingen, Sista MainMatch dagen*

  Match Director (namn och lic.nummer)*

  Range Master (namn och lic.nummer)*

  Tävlingsnivå

  Disciplin*

  Webbadress (SSI eller motsvarande)

  Sänd in stationsbeskrivningar (en fil, PDF-format (helst)) till "info@sdssf.se")

  I och med denna ansökan förbinder vi oss att följa samtliga Tävlingsregler och policys

  Övrig information